Vyšla novinka Veroniky Šikulovej

Literárne informačné centrum vydalo novú knihu esejí úspešnej spisovateľky s názvom Radosti a dni.

Titul vychádza v edície Siete, do ktorej už Veronika Šikulová prispela v roku 2014. Vtedy LIC vydalo súbor esejí, čŕt, rozhovorov a poviedok Freska v dome.

Stredom duchovného sveta Veroniky Šikulovej sú okrem najbližších aj výtvarníci, spisovatelia, hudobníci, umelecká obec. Zo stretnutí spletá sieť zaujímavých prepojení, zážitkový zemepis, ktorého centrom je Modra, nositeľka výnimočného genius loci. Tento spôsob písania otvára pre čitateľa možnosť „naživo“ sa stretnúť s Jozefom Mihalkovičom, Rudolfom Slobodom, Štefanom Cpinom, Vincentom Šikulom či Olegom Pastierom, rovnako ako s Timravou, Štúrom, Cikkerom či Bartókom, nevynímajúc autorov európskej proveniencie, od Esterházyho po Wernischa.

Ako sa hovorí v hodnotení poroty Ceny Anasoft Litera 2015, autorka sa prejavuje ako suverénna majsterka slova. Jej príbehy sú naplnené citlivosťou voči zdanlivo jednoduchým veciam života, citlivosťou, ktorá hlboko zasahuje do vedomia súčasníka. Veronika Šikulová je aj jedinečnou autorkou literárnych esejí hodnotiacich tvorbu domácich i svetových autorov. Ako čitatelia sme tak prizvaní na hostinu podnetov, umožňujúcich nielen nové sebahľadanie, ale aj originálnu orientáciu v kultúrnom priestore.

Titul Radosti a dni si môžete objednať priamo od nás za 12 € - možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu. V predajni KNIHY LIC na Námestí SNP v Bratislave si novinku zakúpite so špeciálnou zľavou za 11€.

  • Vyšla novinka Veroniky Šikulovej - 0
  • Vyšla novinka Veroniky Šikulovej - 1