Výsledky 11. ročníka súťaže BÁSNE SK/CZ 2021

O výsledkoch 11. ročníka československej literárnej súťaže Básne SK/CZ 2021 rozhodovala porota v zložení: slovenská literárna teoretička a prekladateľka Ivana Hostová, česká prekladateľka Sylva Ficová, slovenská poetka a publicistka Dominika Moravčíková a český básnik a kritik Tomáš Gabriel.

Hlavná cena:
Muzikál žuvačiek a ružového postkapitalizmu (úryvok) - Marek Mikuláš

Prémie (bez poradia, abecedne):
Zamlčené skutečnosti - Marta Bílková
Rod / lišajník / monokultúra - Oľga Gluštíková
Mytologie lesa - Klára Krásenská
básne robábu - Jakub Lenčéš
z nového herbára - Filip Németh
megaslimák - Anna Chesil Řezníčková
Ani ryba, ani ryba - Renata Štěpařová
6 řečí k zlatému teleti - Tomáš Vaněk
IT’S OK, PLUTO - Andrea Vatulíková

O kvalitách víťazného básnického cyklu Mareka Mikuláša sa porotca Tomáš Gabriel vyjadril nasledovne: “Reflexe maskulinity, která může být toxickou i pro muže samotného. Básně je možné číst jako vyjádření krajní frustrace ze stavu světa skrze antinatalizmus, odmítnutí pokračování bytí. Stavem světa se přitom může myslet ledacos, od nutnosti realizovat svůj život v rámci partnerství, rodiny, společnosti, po nemožnost uniknout kultuře konzumu.”

 

Foto:  Ivan Hlásnik