Výstava glóbusov

Nezvyčajný pohľad na svet glóbusov prináša výstava Zem a nočná obloha očami novoveku, ktorú sprístupnila Ústredná knižnica SAV v priestoroch barokového nádvoria Univerzitnej knižnica v Bratislave. Nájdete tam hviezdne a zemské glóbusy, ktoré pochádzajú zo vzácnej zbierky Lyceálnej knižnice (spravovanej ÚK SAV) a patria k najväčšej inštitucionálnej zbierke týchto artefaktov u nás. Obsahuje napríklad druhý a tretí doteraz známy najstarší zachovaný glóbus Uranographiu – 1700, Cosmothere – 1706 i ďalšie glóbusy z 18. – 19. storočia, vrátane prvého uhorského hviezdneho a zemského glóbusu.

Na slávnostnom otvorení 26. novembra autorka projektu Sphaera terrestris, sphaera caelistis Ivona Kollárová (ÚK SAV) uviedla, že vďaka finančnej pomoci Nadácie VÚB a podpore Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. sa podarilo zrekonštruovať deväť cenných glóbusov, ako aj pripraviť webovú stránku (www.globusy.sav.sk), multimediálnu prezentáciu aj spomínanú výstavu.

Zrekonštruované glóbusy,vrátane ukážok náročného procesu ich záchrany, dopĺňajú historické knihy súvisiace s témou glóbusov z fondov Lyceálnej knižnice, prehľadné informácie o výrobe dobových glóbusov, ako aj ďalšie exponáty zo zbierok dolnokubínskeho Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a bratislavského SNM – Historického múzea.

Výstava potrvá do 20. decembra

-lč-