Vo vydavateľstve Premedia Group v týchto dňoch vyšla novela švajčiarskeho spisovateľa Roberta Walsera s názvom Prechádzka, ktorou sa autor pripomína slovenským čitateľom po tridsiatich rokoch (jeho román Súrodenci Tannerovci vyšiel v slovenskom preklade ešte v roku 1983). Prechádzka je zároveň prekladateľským debutom Michala Hvoreckého, ktorý ju početnému publiku predstavil 6. mája v bratislavskom KC Dunaj. Jej hlavnou postavou sa stáva bezmenný chodec, spisovateľ, ktorý sa z mesta vydáva na dlhú celodennú prechádzku, až napokon skončí v lone prírody. Novela je vystavaná na striedaní lyrických a urbánnych pasáží a výstižných komentároch hlavného hrdinu, kriticky sa vyjadrujúceho k svetu okolo seba. Hrdina funguje aj ako autorovo alter ego – Robert Walser bol takisto vášnivým chodcom, niekedy dokázal prejsť aj sto kilometrov počas jedného dňa. Chôdza mu totiž pomáhala prekonať ťažké psychické stavy, ktorými trpel v posledných rokoch života. Michal Hvorecký porozprával aj o úskaliach prekladu, ktorý komplikovalo množstvo významových vrstiev textu, ale aj Walserov výber málo frekventovaných, ba dokonca v nemčine neexistujúcich slov. Napriek tomu je však táto novela naozajstným čitateľským zážitkom.