XXII. ročník Novomeského Senice

Literárne informačné centrum sa v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Senica, Záhorskou knižnicou v Senici, Spoločnosťou Ladislava Novomeského v Bratislave, Národným osvetovým centrom, Spolkom slovenských spisovateľov a Záhorským osvetovým strediskom v Senici podieľalo na XXII. ročníku autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2008. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 4. decembra 2008 v Dome kultúry v Senici za účasti Jeho excelencie pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu TTSK a poslanca NRSR Tibora Mikuša, ktorým nad podujatím prevzal záštitu,  a popredných osobností literárneho a kultúrneho života.

Hlavnú Cenu, Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja prevzala Katarína Džunková. Cenu jej odovzdali prezident SR Ivan Gašparovič a predseda TTSK Tibor Mikuš.

Cena Literárneho informačného centra bola udelená Marike Smoroňovej z Novej Ľubovne. Cenu jej odovzdala poetka a členka poroty Dana Podracká. Boli udelené aj ceny a čestné uznania v troch kategóriách poézie a prózy. Udeľovaniu cien a slávnostnému kultúrnemu programu pod názvom Svätý za dedinou predchádzali rozborové semináre súťažných prác s ocenenými autormi. Seminár prozaikov viedol prozaik a člen poroty Július Balco, seminár básnikov traja členovia poroty Pavol Stanislav (predseda), Ján Majerník a Dana Podracká.

Súčasťou Novomeského Senice bolo aj udelenie čestných vyznamenaní zaslúžilým učiteľom školy a plakety Gymnáziu Laca Novomeského, ktoré v tomto roku oslávilo 60 rokov od svojho vzniku. Na záver kultúrneho popoludnia zaznelo pásmo z poézie Laca Novomeského, ktoré pripravil Jozef Šimonovič.

Uverejňujeme ukážky z víťazných prác ocenených poetiek.

 

 

           

Katarína Džunková

XXX

 

akoby sa

začala vojna

a do lesov

hádzali

český granát

tak naliehavo

prišiel pred moje dvere

prosiť október

 

s výšivkou srnčieho parožia

a dlhou slzou

ktorou slimáky

po celý život

písali zápisky

z tohto sveta

 

sýkorky si zložili prilby

kone sa vyzuli

z bielych čižiem

a lúky odklonili kopie

vzpriamenej légie stebiel

 

mohla by som napísať

že tak začína druhá jeseň bez Petra

ale prerástla ma báseň

 

a dážď

visiaci za vojnovú nohu

ktorú ešte stihol umyť

so šnúrkou husí

natiahnutou cez sobotu

           

Marika Smoroňová

Držiac plechové uško

 

Tlačia sa

vo mne zázraky

ako na začiatku sveta

A pár halierov

za rohom duše

No a čo

Cesta za bohom je pehavá

Navliekam sa na nohy

Poď so mnou

Vrecúško na krku mazľavé

Od odlepených pieh

Adam a Eva

už tisíckrát

odhodili ohryzok

Boli už iní

Iba oni

Poď so mnou

Prevariť mliečnu cestu

do plechového hrnčeka

 

Literárne informačné centrum sa spolupodieľalo aj na vydaní zborníka Literárna Senica Ladislava Novomeského 2008.