V edícii Po Slovensku vydavateľstva DAJAMA vyšla turistická príručka o 65 lokalitách s rozhľadňami. Začína sa výhľadom zo známej reštaurácie na Moste SNP v Bratislave a končí vo Východoslovenskej rovine v chránenom vtáčom území vyhliadkovou vežou Blatná Polianka. Túto osvedčenú edíciu charakterizuje prehľadnosť grafiky, presnosť, spoľahlivosť a vecnosť informácií. Titul Rozhľadne tak určite patrí do batožiny každého turistu či nadšenca, ktorý chce to naše Slovensko vidieť šesťdesiatpäťkrát z nadhľadu a z vyvýšenín zaujímavých stavieb obdivovať krajinu či panorámu miest. Evokáciou nech je zopár slov z úvodu: „Konečne zastať na najvyššom mieste rozhľadne, vnímať splašený tlkot vlastného srdca po namáhavom výstupe a opájať sa nádhernými rozhľadmi…