stretnutie s autormi V4

V príjemnej atmosfére kaviarničky v kníhkupectve Artfórum sa v pondelok 26. novembra o 17.00 uskutočnilo tretie vystúpenie štipendistov Vyšehradského fondu, ktorí strávili v Bratislave tri mesiace na tvorivom pobyte. Prezentáciu moderovala Miroslava Vallová, ktorá okrem iného podrobne vyspovedala Róberta Gála z Česka, pátrajúc po zdrojoch jeho inšpirácie, zablahoželala čerstvému držiteľovi Európskej ceny za literatúru Viktorovi Horváthovi  z Maďarska, ale aj dvoma oceneniami ovenčenému autorovi, Hubertovi Klimko-Dobrzanieckému z Poľska a so záujmom, spolu s ostatnými, si vypočula skvelú esej o filozofii, flanérii a tvorbe Marka Debnára zo Slovenska. Z maďarského jazyka tlmočila a svoj preklad prečítala Renáta Deáková a z poľštiny Alexander Horák.