Za čitateľmi do Európy

Zahraniční čitatelia v Čechách, Francúzsku, Slovinsku, Srbsku, Rusku a Španielsku majú možnosť bližšie sa zoznámiť s našou súčasnou literárnou tvorbou vďaka podpore Literárneho informačného centra, Komisie SLOLIA, ktorá tentoraz prispela na vydanie siedmich knižných titulov a publikovanie dvoch divadelných textov Milana Richtera o Kafkovi (Z Kafkovho pekloraja a Druhý Kafkov život) v španielskom preklade Renáty Bojničanovej a Salustia Alvarada v odbornom časopise ADE teatro.

V srbskom preklade Zdenky Valent-Belič sa dostala medzi čitateľov novela Dušana Mitanu Patagónia z vydavateľstva Agora v Zrenjanine. V spolupráci s týmto vydavateľstvom uviedlo na srbské knižné pulty Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci verše Ivana Štrpku Správy z jablka vo výbere a preklade Víťazoslava Hronca.

Pre slovinských čitateľov vybralo ľubľanské vydavateľstvo Družba Piano román Barbory Kardošovej Anjeli nespia a prinieslo ho v preklade Zdenky Hliš Kaaouany.

S beletrizovanými spomienkami slovenského režiséra a publicistu Ernesta Stredňanského na život v emigrácii v USA, kam odišiel po okupácii Československa roku 1968 a pôsobil ako redaktor rozhlasových staníc Slobodná Európa a Hlas Ameriky, sa môžu zoznámiť francúzski čitatelia. Jeho pútavé rozprávanie, ktoré v slovenčine vyšlo roku 2002 vo vydavateľstve Hajko & Hajková pod názvom Drsne chlapská spoveď s podtitulom o pýche, zbabelosti, ilúziách, strachu, ponížení, snoch, o legendách, Slovákoch a Američanoch a o pochybnostiach, preložili do francúzštiny Suzanne Foussereau a Magdalena Lukovic ako Confession sans concession (Spoveď bez ústupku) a vyšlo vo vydavateľstve l´Harmattan.

Ruskí čitatelia majú príležitosť nazrieť na našu súčasnú dramatickú tvorbu prostredníctvom ôsmich hier našich autorov v preklade Olega Maleviča, Vladimira Budaragina, Niny Šuľginovej, Eleny Kolomijcevovej a najmä vďaka zasvätenému úvodu Jána Šimka. Hry Júliusa Barča-Ivana Dvaja, Rudolfa Slobodu Armagedon na Grbe, Karola Horáka La musica, Evy Maliti-Fraňovej Jaskynná panna, Silvestra Lavríka Uschni, láska moja, Viliama Klimáčka Čechov-boxer, Pavla Weissa Bajmann Brothers a Romana Olekšáka Ticho vyšli v petrohradskom vydavateľstve Baltijskie sezony v knižnej publikácii Uschni, láska moja. Texty hier dopĺňajú informácie o autoroch od Juliany Beňovej, pričom uvádza aj ich inscenovanie nielen na domácich scénach, ale najmä na ruských javiskách.

Českým čitateľom prináša brnianske vydavateľstvo Host detektívny príbeh Daniely Kapitáňovej Vražda ve Slopákově v preklade Miroslava Zelinského. V mestečku Slopnej, po česky v Slopákove, stretnú sa známe postavy svetovej detektívnej literatúry, napríklad slečna Marplová, Sherlock Holmes, Dempsey a Makepeaceová, aby vyriešili záhadnú vraždu významného slovenského spisovateľa Pravdu. Verše a aforizmy Pavla Janíka do zbierky Třetí skupenství muže preložil do češtiny Karel Sýs a s doslovom Alexeja Mikuláška vydalo vydavateľstvo Periskop.