Za Hanou Ferkovou

Dňa 30. septembra 2005 vo veku nedožitých 78 rokov zomrela v Bratislave dlhoročná redaktorka vydavateľstva Mladé letá, editorka a prekladateľka Hana Ferková (rodená Strýčková), manželka Vladimíra Ferka (zomrel v roku 2002), matka publicistu Jerguša (zomrel 2001) a spisovateľa, publicistu Andreja Ferka.

Narodila sa 13. 12. 1927 v Košútoch, vyštudovala slovenčinu – francúzštinu na FFUK v Bratislave. S jej redaktorským pôsobením v Mladých letách sa spája nástup novej generácie tvorcov detskej literatúry. Redigovala slovenskú klasickú literatúru, pôvodnú tvorbu, zostavovala antológie a zborníky pre rôzne vekové kategórie. Obľúbené boli jej adaptácie českej, slovenskej a najmä orientálnej ľudovej slovesnosti, preklad Hesseho rozprávok (Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy). Za preklad knihy Richarda Bambergera Snehulienka a iné rozprávky bola odmenená Cenou Jána Hollého a zapísaná na čestnú Listinu IBBY. Po smutných stratách vo svojej rodine bola ďalej rovnako pracovitá ako po celý život. Po smrti manžela spracovala jeho rukopisnú pozostalosť pre Literárny archív Matice slovenskej a pripravila na publikovanie výber z jeho korešpondencie.

Slovenská kultúrna verejnosť stráca jej odchodom významnú redaktorskú a prekladateľskú osobnosť.