Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo koncom vlaňajšieho roka dvojjazyčnú publikáciu Michaely Haviarovej a Tomáša Haviara Spišské renesančné zvonice / Renaissance bell towers of the Spiš region, ktorou odštartovalo novú edíciu Neznáme Slovensko. predstavuje ju riaditeľ Vydavateľstva MS Stanislav Muntág.


V tejto edícii chceme prezentovať kultúrne pamiatky a prírodné krásy našej krajiny. Roku 2010 sme vydali obrazovú monografiu Gotický Gemer a Malohont, ktorá verejnosti predstavila unikátne fresky v zabudnutých gemerských kostolíkoch, súce na zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Takýchto pozoruhodností, ktoré sú širokej verejnosti neznáme, máme na Slovensku množstvo, a tak sa zrodila myšlienka venovať im celú knižnú sériu. Knihy z edície Neznáme Slovensko majú umožniť lepšie spoznať vlastné poklady a zároveň na ne upozorniť návštevníkov jednotlivých regiónov. Na tento rok chystáme ďalší titul o skupine stavebných pamiatok, tzv. Baťovej architektúry na Slovensku.

Dvojjazyčné vydanie predurčuje knihy aj pre zahraničných návštevníkov.

Tituly z tejto edície sú určené pre historikov, kunsthistorikov, kultúrne centrá, ale sú využiteľné aj v cestovnom ruchu a na prezentáciu regiónu, primárnym zámerom bolo, aby bol text prístupný aj zahraničným návštevníkom. Na druhej strane takéto vydania získavajú do svojich zbierok desiatky odborných pracovísk na celom svete a ktorýkoľvek zahraničný záujemca, napríklad historik umenia, si knihu na internete nájde.

Aké je autorské zázemie edície?

Zatiaľ sa vytvára, prvé tituly pripravujeme v spolupráci s architektom Mgr. art. Tomášom Haviarom a s jeho okruhom spolupracovníkov, týmto však pozývame na spoluprácu kohokoľvek, kto má zaujímavú tému a vie ju dobre spracovať, potešíme sa každej ponuke, realizácia akéhokoľvek dobrého projektu však závisí od zdrojov, sponzorských príspevkov, dotácií… Už prvý vydaný titul iste priniesol informácie a dokumenty hodnotné aj pre odbornú verejnosť, spracoval oblasť, ktorá ani v odbornej tlači doteraz spracovaná nebola, čiže v tomto zmysle je objavný. Zámerom edície však nie je vykopávať spod zeme nové prevratné pamiatky, ale upozorniť verejnosť na tie, ktoré tu máme, ale chodíme okolo nich nevšímavo.