Záujem o menšiny

V Banskej Štiavnici sa uskutočnil 19. – 24. augusta už 3. ročník európskeho festivalu poézie, divadla a hudby Cap à l'Est (Cesta na Východ), ktorého spoluorganizátorom je aj Literárne informačné centrum. Popri svojom hlavnom zameraní, aby básnici z východnej Európy prostredníctvom francúzskych prekladov navzájom spoznávali svoju tvorbu a aby sa národné literatúry obohacovali prekladmi, tento ročník dal väčší priestor menšinovej kultúre. Reprezentovali ju Divadlo z Pasáže z Banskej Bystrice a Divadlo Romathan z Prešova. Hendikepovaní herci z Divadla z Pasáže pod vedením režisérky Viery Dubačovej predviedli v predstavení Diagnóza: Túžba, že predstavitelia akejkoľvek menšiny nepotrebujú milosrdenstvo, ale skutočný záujem. Ich vystúpenie nepriamo evokovalo, že aj poézia je v menšinovom postavení a takisto jej pomôže len záujem čitateľov. Napriek tomu, že festival si získava čoraz väčší záujem publika, o čom svedčili zaplnené hľadiská na všetkých programoch, stále akoby nad ním visela nevypovedaná otázka: Aký je jeho význam? Priame i nepriame odpovede na ňu priniesli viaceré programy, diskusné príspevky, ale najmä knižné tituly, ktoré sa zrodili z prekladov iniciovaných na predchádzajúcich ročníkoch.

Riaditeľ festivalu, francúzsky herec a režisér, neúnavný propagátor poézie Michel de Maulne prvýkrát uvítal v Banskej Štiavnici prezidenta festivalu, popredného francúzskeho básnika Bernarda Noëla. Slovenskú poéziu reprezentovali Albert Marenčin, Ján Švantner, ktorý predstavil aj svoj najnovší knižný preklad francúzskeho básnika Yvesa Bonnefoya Kam preniká vietor, Viera Prokešová, Michal Habaj, Jaroslav Klus a Peter Šulej. V babylone jazykov zaznievali poľské, české, grécke, bulharské, rumunské, lotyšské, litovské, maďarské a, samozrejme, francúzske verše.

–báb–