Život a dielo Pavla Piusa

Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Trnavský

samosprávny kraj a mesto Senica pripravili 30. septembra v Dome kultúry

v Senici odborný seminár Život a dielo Pavla Stanislava Piusa. Otvorili ho

vedecký garant podujatia A. Červeňák a predseda SSS J. Tužinský, ktorí

predniesli aj svoje štúdie mapujúce rozmanité stránky a ťažiskové hodnoty

literárnej tvorby básnika Pavla Stanislava (občianskym menom Pavla Piusa).

Na seminári zazneli aj príspevky P. Janíka, A. Matulákovej, B. Habovčíkovej,

P. Farkaša-Žišku a M. Piusa, pričom súčasťou rovnomenného zborníka

z konferencie budú aj práce P. Libu, V. Šabíka, L. Zrubca, J. Lomenčíka.

P. Dinku a P. Hudíka.

-pj-