V rámci osobného života sa často stretneme s týmto prirovnaním. Hovoríme o umení žiť ako o schopnosti tešiť sa z dobrého a zároveň prekonávať to horšie. No na celú záležitosť sa dá pozrieť aj zo širšej, menej osobnej perspektívy. A nasledujúce tituly sú vlastne o tom…

To, že ľudské telo je anatomicky umelecké dielo, zdôrazňovala v  minulosti najmä renesancia. Áno, pohľady na niektoré telá na kúpaliskách v ušlej letnej sezóne síce danému tvrdeniu odporujú, ale v tom ideálnom biologicko-matematickom význame to tak rozhodne je. Naše telo má jednoducho perfektne vypočítaný dizajn. Od bunkových štruktúr to krásne znázorňuje nová encyklopédia z  vydavateľstva Ikar Ľudské telo. Vďaka modernej grafike nájdete na každej výkladovej dvojstrane slušné porcie mäsa a kostí, rezy z viacerých perspektív, a ešte aj s podrobným opisom.

Záhrada je miestom blízkeho kontaktu človeka s rastlinami a živočíchmi. Hodnota okrasných i hospodárskych záhrad sa tak dá merať aj touto vzájomnosťou. Axel Gutjahr sa sústredil na vtáctvo a jeho kniha Vtáky na návšteve v záhrade (Ikar) je predovšetkým o ich pozorovaní. Kniha obsahuje kapitoly o spôsobe života desiatok druhov vtákov spolu s fotografiami v ich prirodzenom prostredí. Obrazové momentky letu či kŕmenia znázorňujú čosi nášmu oku bežne neprístupné: v tisícinách sekundy zmrazené výjavy umenia života. No ja som sa napríklad konečne naučil, aký je rozdiel medzi vranou a havranom.

Detská encyklopédia. Zvieratá (Vydavateľstvo Slovart) je určená deťom od osem rokov. Je postavená na dvoch predpokladoch: na tom, že dieťa rado objavuje (podtitul znie Objavuj náš úžasný svet) a  na farebnosti. Preto ju tvorí súbor tematických dvojstrán s  krátkymi textami a so zvýraznenými zaujímavosťami. Na dvojstrane Pohyb sa dozvieme, že leňochy prespia denne 15 hodín. No ktorý žiak by nebral takýto režim! Fotografie a ilustrácie sú zážitkové a situačné, umožňujú tak deťom vytvárať si základné charakteristiky zvierat zachytených vo vlastnom pestrom svete.

Z  dielne Vydavateľstva Slovart pochádza ešte jedna pôvabná knižka pre malých pozeračov vo veku od jedného roka. Názov tvorí celý jej príbeh: O  krtkovi, ktorý chcel vedieť, kto sa mu vykakal na hlavu. V  duchu nášho textu by sme mohli v prenesenom význame povedať, že umenie žiť je aj o tom, nenechať sa okakať… Každopádne, knižka je zaujímavou biochemickou sondou do exkrementov domácich zvierat!

Septembrová novinka Vydavateľstva AB ART press Wildlife (zostavil Vladimír Bárta ml.) je venovaná zveri žijúcej u nás vo voľnej prírode. Obsahuje 185 fotografií a  texty sú v  slovenčine, angličtine, češtine, nemčine, ruštine a  poľštine. To, že život sa spája s krásou, dokazuje už charizmatický výjav na obálke.