Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart

Zuzana Husárová považuje ocenený titul Výsledky vzniku za ódu na slovenskú poéziu.

Súčasťou literárneho festivalu Novotvar bolo vyhlásenie tohtoročnej laureátky ocenenia Zlatá vlna. Cenu organizuje OZ Novotvar, ďalej OZ Vlna, Literárne informačné centrum, časopis Vertigo, banskobystrická Literárna bašta a literárnyklub.sk a slávnostné odovzdávanie sa po uvítaní organizátora podujatia Petra Brezňana uskutočnilo 7. októbra v Pistoriho paláci v Bratislave.

Spomedzi piatich nominovaných titulov – Zorné pole tmy Roberta Bielika, Svet:lom Daniely Kováčikovej, Deti Hamelnu Dominiky Moravčíkovej, Graffiti a Graffiti na vlaku Kamila Zbruža a Výsledky vzniku Lizy Gennart – trojčlenná porota, ktorú tvorili Veronika Rácová, Ivana HostováMiroslava Vallová, ocenila práve zbierku textov Výsledky vzniku, ktoré vytvorila neurónová sieť.

Cenu si prevzali Zuzana HusárováĽubomír Panák. Okrem ocenenia získali výtvarné dielo – dar od výtvarníka Rudolfa Sikoru –, grafiku z jeho známeho cyklu Čierna diera / Sústredenie energií (1976 – 1979), ktorú im osobne odovzdal.

Zuzana Husárová považuje ocenený titul Výsledky vzniku za ódu na slovenskú poéziu. Iniciátori „nakŕmili“ sieť literárnymi dielami, z ktorých sa autorka naučila formulovať texty. Zbierka ponúka poetický svet rozdelený do kategórií, ktoré sú motivované postupným oboznamovaním sa s naším dedičstvom, kultúrou či zrkadlami uvažovania.

Básne prechádzajú od ľudských, epistemických cez prírodné a technologické až po také, ktoré na súdržnosť rezignujú. Autorka vo svojej poézii vytvára metaforické oloidy: trojrozmerné zakrivené objekty, ktoré neboli vymyslené či nájdené, ale objavené.

Nadreálnym spôsobom prepája tvary prichádzajúce z rôznych smerov a do priestoru vrhá nekonvenčné svetlo. Ak týmto oloidom dovolíte rozkotúľať sa, odmenou bude symbolická dráha literárnej mysle.

Fotografie © Soňa Uriková

  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 0
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 1
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 2
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 3
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 4
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 5
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 6
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 7
  • Zlatá vlna 2021 pre Lizu Gennart - 8