Zrkadlíme

,,Bez podpory kultúry doma nemôžeme chcieť, aby nás naše umenie reprezentovalo v zahraničí. Nebudeme nakrúcať oscarové filmy, knihy našich spisovateľov nebudú poznať ani v Čechách, naši špičkoví herci budú odkázaní na vratký tanečný parket či šikmý ľad. Iba s dávkou trpkosti sa budeme hlásiť k osobnostiam, ktoré, aby sa presadili, odídu na vandrovku do sveta.
Žiaľ, zatiaľ ani jedna z vlád nepochopila, že Slovensko sa vo svete môže prezentovať aj umením. Že ho máme, je európske, občas svetové. Len o ňom nik nevie.“

Pavol Weiss, Pravda 30. decembra 2006