Zuska Kepplová z festivalu Literary Ark 2013:

 

„Do ôsmich festivalových dní sa zmestilo množstvo aktivít, hlavne však poznávanie krajiny – návšteva múzeí a galérií, domov významných autorov, duchovných centier aj mesta Guymri na severe krajiny. Nemenej bola zastúpená autorská činnosť – stretnutie so študentami Jerevanskej univerzity, vzájomná prezentácia textov. Napokon nezanedbateľnou časťou bola politizácia festivalu – na otváracej ceremónii nás privítal asistent ministerky kultúry, s ktorou sme sa stretli aj v prítomnosti premiéra vo vile režiséra Paradžanova, predstavili sa a stretli s ďalšími domácimi autormi a autorkami. Výsledkom festivalu v materiálnej forme je v každom roku zborník prác, v ktorých majú zúčastnení autori reagovať na pobyt a formulovať aj svoje náhľady na krajinu.“