Dušan Hanák

322

Filmová adaptácia poviedky Jána Johanidesa Potápača priťahujú pramene mora (In: Súkromie, 1963).

Réžia: Dušan Hanák, scenár: Ján Johanides a Dušan Hanák.

Film je psychologickým príbehom nevyliečiteľne chorého muža, ktorý hľadá nádej a istoty. Keď sa dozvie svoju diagnózu začne prehodnocovať svoj doterajší život. Jeho stretnutia s blízkymi i cudzími ľuďmi vytvárajú zároveň obraz spoločnosti 60. rokov 20. storočia, plný nádejí i dezilúzií. Autor vo filme rieši základné problémy ľudského bytia, nastoľuje otázky slobody, samoty, hľadania vlastnej identity a miesta v spoločnosti. Film je jedným z najdôležitejších titulov československej novej vlny sklonku 60. rokov, kvôli obsahu ho totalitná komunistická moc zakázala a na 20 rokov skončil v trezore.

Film získal ocenenie Veľká cena mesta Mannheim e.a. na 18. MFF Mannheim-Heidelberg 1969.

Rok vydania

1969

Typ diela

Scenáristika

Druh diela

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Autori

Dušan Hanák