Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet.C

Skladá sa z dvoch častí. Prvá je venovaná praveku a staroveku, druhá časť je venovaná stredoveku. Učivo má logickú štruktúru. Text vedie žiaka k pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, čítaniu a interpretovaniu prameňov, obrázkov, tabuliek a iných prostriedkov používaných v dejepise.

Otvára priestor na kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí žiaka, učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje na tvorivé riešenie otázok. Rozvíja odborné kompetencie žiaka, umožňuje mu orientáciu v čase a priestore. Text vhodne dotvárajú obrázky, otázky a úlohy, slovníček, zaujímavosti, pramene, kľúčové pojmy a miniprojekt.

Motivačné texty v úvode každej lekcie pútajú pozornosť a záujem žiaka.

Výklad učiva vhodne dopĺňajú časové priamky. Otázky a úlohy na konci učív podporujú aktivitu žiakov.

Koncepcia učiva prispieva k humanizácii a rešpektovaniu odlišností medzi ľuďmi.

Počet strán

95

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

49 Učebnice

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

9788010038688

Druh väzby

Brožovaná

Autor