Mária Šimková
Jana Levická

Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume

Publikácia určená lingvistom, literárnym vedcom, záujemcom zo súvisiacich interdisciplinárnych oblastí (napr. digital humanities), terminológom, prekladateľom a študentom príslušných odborov. Autori publikácie sa zamerali na niekoľko oblastí: pravopis alebo adaptácia prevzatých slov, lexikológia vrátane terminológie, štylistika s presahom do dištančného čítania.

Vydavateľstvo

Počet strán

196

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

9788022416795

Autori

Mária Šimková
Jana Levická