Mystik

Mystik je intuitívna kniha vizuálnej poézie. Na ôsmich stranách ponúka kvintesenciu pozna-nia, vyvierajúcu zo žriediel starovekých mystérií, kabaly a alchýmie. Za základný symbol po-važuje strom života a skúma jeho premeny pomocou kyvadla a tarotových arkán. Všíma si analógie medzi sumerskými božstvami, gnostickým IAO a metafyzikou hviezdy Sírius. Zaobe-rá sa postavou Lilith v mytológii a astrológii a teóriou chaosu. Overuje pytagorejskú hudbu sfér pomocou Crowleyho tvrdenia: všetko v dvoch, dva v jednom, jeden v ničom. Kniha má tiež ochrannú funkciu. Autor odkazuje čitateľom: „Nech ti táto kniha slúži ako amulet, ochrá-ni ťa pred všetkým zlom. Je dobré mať ju v knižnici, bude chrániť tvoj dom.“

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2023

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89550-91-3

Druh väzby

Brožovaná

Autor