Ján Švantner

24. 9. 1949
Banská Hodruša
Žáner:
esej, poézia
Ján ŠVANTNER sa narodil 24. septembra 1949 v Banskej Hodruši. Maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žarnovici. V rokoch 1967 – 1972 študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1972 do roku 1975 bol na trojročnom študijnom pobyte v Literárnovednom ústave SAV. Neskôr pracoval ako odborný redaktor vo vydavateľstve Tatran a ako odborný pracovník Výskumného oddelenia kultúry Ústavu pre výskum a riadenie kultúry. V rokoch 1986 až 1989 bol redaktorom vo vydavateľstve Smena. V rokoch 1995… Čítať ďalej

Stránky