Kamil Zbruž photo 1
Foto Peter Procházka

Kamil Zbruž

17. 6. 1964
Bratislava
Žáner:
poézia, populárne žánre, próza
Kamil ZBRUŽ sa narodil 17. júna 1964 v Bratislave. Po maturite na Gymnáziu Metodova v Bratislave študoval štyri semestre na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (odbor všeobecné lekárstvo) a potom na Filozofickej fakulte UK (odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra), tiež štyri semestre. Prešiel rôznymi krátkodobými zamestnaniami: asistent kamery v Slovenskej televízii, knihovník v Technickej knižnici, asistent pri testovaní lámavosti betónu, predavač vianočných kaprov, nočný strážnik v reštaurácii, kurič, ošetrovateľ v domove… Čítať ďalej

Stránky