Lenka Rišková
Oľga Vaneková
Martin Braxatoris

Príležitosť poézie

Miesto a význam príležitostnej poézie B. Tablica, J. Palkoviča a Pavla J. Šafárika v dejinách slovenskej literatúry

Monografia autorského kolektívu odkrýva hodnoty príležitostnej poézie ako dôležitého prostriedku literárnej komunikácie. Analytické sondy do tvorby troch významných postáv slovenského literárneho života, Juraja Palkoviča (1769 - 1850), Bohuslava Tablica (1769 - 1832) a Pavla Jozefa Šafárika (1795 - 1861), svedčia o tom, že na prelome 18. a 19. storočia bola príležitostná poézia súčasťou básnickej produkcie literárne činných osobností a autorom poskytovala príležitosť na realizovanie vlastných básnických ambícií i špecifických literárnych zámerov či estetických cieľov.

Vydavateľstvo

Počet strán

288

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1872-0

Druh väzby

Brožovaná

Autori

Lenka Rišková
Oľga Vaneková
Martin Braxatoris