Vec osebe

Dvojkniha autorov Dany Podrackej a Jána Tarberíka. Autor jednej polovice textu knihy chce „opísať vec osebe ako celkom obyčajnú vec, napríklad takú, aká je“. Autorka mu sekunduje poznaním, že síce ona sama „bytuje v džbáne“, ale preniká ňou „sotva zachytiteľný jemný vánok bytia“. Obaja však pochopili, že základnou metódou poznania človeka nemôže byť vedecké vysvetľovanie na báze zákona, ale iba pôvodné mýtické myslenie, ktorého zdrojom bola básnivá imaginácia odhaľujúca „posvätný zmysel“ svetového celku. Cez ňu možno pochopiť aj zmysluplné poslanie veci osebe v ľudskom chápaní predmetnosti. Pretože cestu, po ktorej kráčame počas tohto návratu k prameňom svojho „bytovania“, otvára práve poézia, odhaľuje ju jedine básnik, básnické dielo silou svojej obraznosti, schopnosťou extatického videnia pravdy bytia a svojím nescudziteľným darom umožňujúcim sprostredkovať v spolu-bytí túto pravdu iným. Výsledok (alebo aspoň jeden z možných výsledkov) tohto poznania, ktorý nám sprostredkuje kniha drsnej lyriky Podrackej a Tazberíka, je prostý, ale závažný: Niet ostrej hranice medzi filozofickým a básnickým dielom.

Dalimír Hajko

Počet strán

42

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2024

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

prvé

Edícia

Miesto vydania

Fintice

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-69006-14-0

Druh väzby

Flexi