Stanislava Chrobáková Repar photo 1

Stanislava Chrobáková Repar

5. 5. 1960
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia, próza, iné
Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala filozofiu a estetiku, doktorát z literárnej vedy získala v roku 1995 na Ústave slovenskej literatúry SAV. Na Slovensku pracovala najprv ako odborná pracovníčka na FF UK (1984 – 2000), neskôr (1991 – 2003) ako doktorandka, od roku 2005 vedecko-výskumná pracovníčka v ÚSL SAV. V rokoch 1997 – 2003 bola zodpovednou redaktorkou literárneho mesačníka Romboid, od roku 2003 pracuje ako jeho externá redaktorka (medzinárodný projekt Časopis v časopise, Romboid+). Po… Čítať ďalej

Stránky