Judita Kaššovicová photo 2
2009 Kiss Gábor Gibbó

Judita Kaššovicová

27. 1. 1959
Podbrezová
Genre:
multimediálne prezentácie, poézia
Birth name:
Krbylová
Ivan Čičmanec
Miroslav Demák
Miroslav Dudok
Rudolf Dobiáš
Elena Hidvéghyová-Yung
Igor Hochel
Marián Milčák
Erik Ondrejička
Anna Ondrejková
Martin Prebudila
Ladislav Šimon
Ladislav Čáni
Mária Bátorová
Miroslav Brück
2020,
 Slovak language

Novi duhovni most. Nový duchovný most / The New Spiritual Bridge