ASPEKT, záujmové združenie žien

Prvá feministická organizácia na Slovensku ASPEKT sa oficiálne zaregistrovala v roku 1993 ako Záujmové združenie žien Aspekt. V tomto roku vyšlo aj prvé číslo feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Knižná edícia Aspekt vznikla roku 1996 a vychádzajú v nej knihy pôvodné slovenské aj prekladové, beletria, literatúra pre deti aj mládež, ako aj odborná literatúra. Čítať ďalej