01.06.2021 23:45
Literárna súťaž

CENA MAXE BRODA 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Společnost Franze Kafky vyhlásila 27. ročník česko – slovenské studentské literární soutěže o nejlepší esej – CENA MAXE BRODA 2021, která je určena všem mladým lidem do 20 let. Budeme velice rádi, pokud tuto informaci můžete sdílet na Vašem webu.

Uzávěrka pro odevzdání prací je 30. června 2021.

Texty v rozsahu maximálně 5 normostran psané v českém či slovenském jazyce, mohou studenti spolu s vyplněnou přihláškou zasílat do 30. června 2021 e-mailem (PDF,doc) na cmb@franzkafka-soc.cz.

 

Témata soutěže pro rok 2021:

HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?

KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?

LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

 

Na vítěze čeká finanční odměna:

1.      místo 6000 Kč (240 €)

2.      místo 3500 Kč (140 €)

3.      místo 2000 Kč (80 €)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce září letošního roku.

Bližší informace a zmíněné dokumenty naleznete také na webových stránkách Společnosti Franze Kafky: http://franzkafka-soc.cz/clanek/vyhlaseni-souteze-cena-maxe-broda-2021/.