17.04.2008 18:00
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
Podujatie

Čítanie z knihy Ilse Aichingerovej

Čítanie z knihy Ilse Aichingerovej

Čítanie z diela rakúskej spisovateľky Ilse Aichingerovej Miesta, ktoré sme videli, pozerajú na nás  so slovenskou poetkou Milou Haugovou.

Ilse Aichingerová sa narodila v roku 1921 vo Viedni ako dcéra učiteľa a židovskej lekárky. Počas druhej svetovej vojny bola prenasledovaná národnými socialistami a nesmela študovať. Stará mama a matkini súrodenci boli deportovaní do koncentračných táborov a zavraždení.
Literárnej tvorbe sa Ilse Aichingerová začala venovať po skončení vojny. 1951 nadviazala spoluprácu so Skupinou 47. V roku 1995 získala za celoživotné dielo Veľkú rakúsku štátnu cenu za literatúru.
Text Štvrtá brána (Das vierte Tor, 1945) predstavuje prvé uverejnené dielo v rakúskej literatúre na tému koncentračného tábora. Aichingerová na seba prvýkrát upozornila v roku 1946 esejou Výzva k nedôvere (Aufruf zum Misstrauen). V románe Väčšia nádej (Die größere Hoffnung, 1948) autobiografickým spôsobom opisuje vojnové časy vo Viedni. Zbierka poviedok Reč pod šibenicou (Rede unter dem Galgen, 1952) je verejnosťou hlboko uznávaná.
Aichingerová je autorkou viacerých rozhlasových hier.
Jej dielo je poznačené nedôverou k jazyku a výhradami k normatívnemu a individuálnemu poznaniu reality.
Slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová porozpráva o živote a diele Ilse Aichingerovej a prečíta ukážky z jej textov v nemeckom origináli a slovenskom preklade.
Podujatie sa uskutoční v nemeckom a slovenskom jazyku.