29.06.2008 18:00
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino s ocenenými autormi Poviedka 2007

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala
Vás srdečne pozýva na pravidelný cyklus štvrtkových podujatí
na nádvorí kaviarne Next Apache (Panenská 28, Bratislava, mapa...)

L I T E R Á R N E   K I N O

vo štvrtok

26.6. 18,00
Poviedka 2007
Beseda s ocenenými autormi 
11. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2007 Datalock
Účinkujú: Richard Pupala (1. miesto), Katarína Uhrová (2. miesto)
a Gabriela Alexová (3. miesto). Videoart: Palvína Morháčová,
Matúš Bence a grafické štúdio Komplot

Na júl 2008 pripravujeme slávnosti kníh:
Edmund Hlatký: Abraka dabraka
Oľga Kollová: Krok-sun-krok. Batoh detstva