08.11.2013
Trvanie do: 10.11.2013
Taliansko
Podujatie

Microeditoria Chiari 2013

10., jubilejný ročník Microeditoria Chiari privíta v tomto roku vystavovateľov a návštevníkov v čase od 8. do 10. novembra.

Počas troch dní tu predstaví svoju produkciu 120 malých a stredných vydavateľov v starobylých veľkorysých priestoroch Villa Mazzotti Biancinelli.

Literárne informačné centrum organizuje účasť slovenských vydavateľstiev v roku 2013 po prvý raz na pozvanie organizátora. Našou účasťou na tomto knižnom podujatí chceme nadviazať na našu účasť ako čestného hosťa na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni a následne na knižnom festivale v Turíne a Pise a podporiť tak možnosti prekladov pôvodnej slovenskej tvorby do taliančiny.

Status čestného hosťa je na tomto podujatí po prvý raz a bude ho mať Slovensko.

Slovenský národný stánok, ktorý organizujeme vďaka bezplatnej ponuke zo strany organizátora, bude v centrálnej časti Villa Mazzotti Biancinelli. Predstaví sa tu 15 vydavateľstiev s produkciou viac ako 150 knižných titulov.

Počas troch dní sa v rámci sprievodného programu predstavia veľké mená talianskej knižnej kultúry a taktiež Literárne informačné centrum pripravilo viaceré podujatia.

Piatok 8. novembra 2013 

18.00  Sala Morcelli
Miroslava Vallová predstaví knihu Sergia Tazzera, Banditi o eroi. Štefánik e la legione Ceco-Slovacca (KELLERMANN editore)

18.30  Sala Morcelli
Miroslava Vallová predstaví slovenskú autorku Ivanu Dobrakovovú a jej najnovšiu knihu  TOXO (vydavateľstvo PT Marenčin)

Viac informácií o veľtrhu na: www.microeditoria.it