20.02.2008
Trvanie do: 30.04.2008
Bratislava
Podujatie

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 19. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov, ktorí doteraz knižne nepublikovali, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2008.

Štatút súťaže a prihlášku súťaže nájdete na adrese: www.kniznicapetrzalka.sk alebo www.infolib.sk.

Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť na všetkých desiatich pobočkách knižnice v Petržalke, na požiadanie ich zašlú aj v písomnej či e-mailovej adrese.

Uzávierka súťaže je 30. apríla 2008.

V septembri bude tradičné verejné vyhodnotenie a ocenené literárne práce vyjdú v samostatnom zborníku.

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 15, 851 02 Bratislava, tel. č. 02/62520189, e-mail: kniznica@kniznicapetrzalka.sk.