16.03.2024 19:00
Halič
Podujatie
Priestory dvorany Hotela Galica Nueva, zámockého hotela **** v Haliči

Poézia básnika Miroslava Válka zhudobnená skladateľom a organistom Stanislavom Šurinom

V sobotný večer 16.3.2024 o 19.00 hod. v dvorane zámockého hotela**** Galicia Nueava v Haliči, bude príležitosť zažiť príjemný večer s výnimočným koncertom.

Spevák, muzikant, skladateľ a herec Kamil Mikulčík spolu s dvomi výbornými jazzovými hudobníkmi z hudobnej formácie PaCoRa trio, Stanislavom Palúchom a Marcelom Comendantom prinesú návštevníkom koncertu poéziu slovenského básnika Miroslava Válka.

Výber básní a zhudobnenie týchto básní v roku 2013 pripravil skladateľ a organista Stanislav Šurin, k aranžmánom si prizval  výborných jazzový hudobníkov a jedinečného speváka Kamila Mikulčíka

Album Dáma v rýchliku bol zostavený z 12-tich básní Miroslava Válka a odznel na rôznych významných podujatiach. V roku 2017 bol súčasťou podujatia Trnavská hudobná jar.

Miroslav Válek (1927-1991). Pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch, bol šéfredaktorom Mladej tvorby, viedol aj časopis Romboid, stál aj za vznikom Trnavskej skupiny, ktorá spojila také významné osobnosti ako Ján Ondruš, Ján Stacho, Ľubomír Feldek a Jozef Mihalkovič.

V roku 1959 vydal prvú zbierku Dotyky, po nej nasledovali do roku 1977 Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Súvislosti, Slovo, Z vody, Zakázaná láska. Tvoril tiež pre deti a venoval sa aj prekladom svetovej poézie. 

Verše z básní ako Smutná ranná električka, Jesenná láska, Po písmenku, Dáma so závojom sú známe z tvorby viacerých slovenských hudobníkov.

Príďte zažiť jedinečný večer a skvelú interpretáciu Válkových básní v podaní speváka Kamila Mikulčíka, na chvíľu spomaliť a ponoriť sa do melódie veršov, ktoré majú svoju hĺbku.

Účinkujúci:
Kamil Mikulčík – spev, klavír, gitara
Stanislav Palúch – husle
Marcel Comendant – cimbal

Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/event/Dama-v-rychliku