Miroslav Válek photo 1
Foto Peter Procházka

Miroslav Válek

17. 7. 1927
Trnava
—  27. 1. 1991
Bratislava
Miroslav VÁLEK sa narodil 17. júla 1927 v Trnave, kde v roku 1947 maturoval na obchodnej akadémii. Potom sa zapísal na Vysokú obchodnú školu v Bratislave, no štúdium nedokončil. Od roku 1949 pracoval v redakciách viacerých neliterárnych časopisov. Koncom 50. rokov sa stal redaktorom a v rokoch 1962 – 1966 šéfredaktorom literárneho mesačníka Mladá tvorba. V rokoch 1966 – 1967 bol spoluzakladateľom a prvým šéfredaktorom… Čítať ďalej