26.06.2014
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie

Polnoc v knižnici v Trnave

Čitáreň knižnice Juraja Fándlyho v Trnave bude prístupná až do 24.00 hodiny. Návštevníci budú mať možnosť vybrať si z predajnej burzy kníh a vypiť si v dobrej spoločnosti kávu.