07.12.2005 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Abeceda tety Premávky

Abeceda tety Premávky. Prezentácia knihy o dopravnej výchove pre najmenších čitateľov za účasti autorky Evy Kopúnkovej