08.12.2005 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Gaby Belanovej MARA KAKARA

Prezentácia knihy Gaby Belanovej z vydavateľstva Belimex.