27.03.2014 18:00
Jezuitský Kostol Povýšenia Svätého kríža na Námestí A. Hlinku, Ružomberok
Podujatie

Prezentácia knihy Jána Košturiaka Povolanie 1

Karmelitánske nakladateľstvo pozýva na prednášky autora publikácií z oblasti manažmentu a podnikania Jána Košturiaka na tému „Od zamestnania k povolaniu". Budú spojené s prezentáciou jeho knižnej novinky Povolanie 1, ktorá vyšla v marci 2014 v Karmelitánskom nakladateľstve v Bratislave. Stretnutie sa uskutoční 27. 3. 2014 po svätej omši o 18.00 v jezuitskom Kostole Povýšenia Svätého kríža na Námestí A. Hlinku. Po prednáške sa bude v pastoračnej miestnosti jezuitského kláštora konať autogramiáda ku knihe Povolanie 1, aj za prítomnosti ilustrátora a výtvarníka Stanislava Lajdu. Knihy Jána Košturiaka nájdete aj v kníhkupectve U sv. Ondreja na Mostovej ulici oproti hotelu Kultúra v centre Ružomberka.