29.02.2008 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Júliusa Balca Strigôňov školský rok

Spolok slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Regent

pri príležitosti autorových šesťdesiatych narodenín

si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu novej knihy

Július Balco

Strigôňov školský rok

dielo uvedú Alexander Halvoník * Bystrík Šikula=* umelecký prednes Jozef Šimonovič

v piatok 29. februára 2008 o 15.00 h * Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava