03.04.2006 17:00
Františkánsky kostol v Bratislave
Podujatie

Prezentácia súborného diela Svetloslava Veigla

Prezentácia súborného diela Svetloslava Veigla Keď anjel v tebe spieva

Program:

Život a dielo S. Veigla Jozef Brunclík

Príhovor vydavateľa Peter Smolík

Ukážky z diela S. Veigla budú recitovať

členovia činohry SND

Štefan Bučko a František Kovár

Čaša vína v refektári kláštora františkánov

Tešíme sa na stretnutie s Vami