26.04.2018 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Stretnutie s básnikom Teofilom Klasom

Trnavský samosprávny kraj, Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, mesto Trnava, Klub priateľov Trnavy, Slovenské centrum PEN a odbočka Spolku slovenských spisovateľov pozývajú na druhé tohtoročné stretnutie v rámci cyklu Trnavská poetika 2018 na stretnutie s hosťom, držiteľom Ceny mesta Trnava

TEOFILOM KLASOM – Jozefom Zavarským 

spojené s prezentáciou jeho básní Trnavský nádych

vo štvrtok 26. apríla 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Hudba: Family Friend

Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma