Recenzia
Nina Chybíková
03.08.2015

5 x P - Gustáv Murín

Ikar 2015

Kniha Gustáva Murína 5 x P – Prvá pomoc pri partnerských problémoch je zmes príbehov o ženách, mužoch, deťoch, peniazoch a  nevere; súčasťou sú rady a návody na šťastnejší partnerský vzťah. Na prvý pohľad zaujme najmä výstižná obálka a  vtipné ilustrácie Samuela Vranu. Autor sa na partnerstvo pozerá pragmaticky, no kniha je vhodná i pre citlivejšie ženy, ktoré majú možnosť vidieť vzťahy z  inej perspektívy. Každá kapitola je rozdelená na príbehy – na ich konci je zhrnutie a ponaučenie. Kniha je napísaná tak, aby ju čitateľ mohol otvoriť hocikde a jednoducho sa začítať.

V  kapitole o  hádkach sa dočítame, že hádky sú svojím spôsobom dobré, pretože ide o formu komunikácie. No i tu platia pravidlá, v zásade však platí, že ak sa vo vzťahu mlčí, nastáva problém. Autor knihy poteší neverníkov, píše, že nevera je prípustná v  duchu hesla: čo ťa nezabije, to ťa posilní. Samozrejme, všetko s opatrnosťou, vysvetľuje. Nič nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Ponúka nám príbeh neverného manžela: hoci sa odsťahoval k  milenke, manželka ho trpezlivo vyčkávala, nechala mu dvere otvorené a – vrátil sa! Neverný manžel totiž uznal, že milenka mu nevyhovuje a  jeho žena bola šťastná, on takisto. Pragmatizmus šťastia znamená, že nejde o to, čo je správne alebo rozumné; ide len o  to, byť spokojný a  vyrovnaný. Nevere autor venuje asi polovicu knihy. Názory sú otvorené a liberálne...

Zámerom kníh, ktoré sa zaoberajú partnerskými vzťahmi, je naučiť nás vo vzťahoch existovať. Podstatný je fakt, že čítanie nás môže upozorniť na chyby, ak sme ochotní pripustiť si ich. Kto nepozná seba samého, nie je schopný vidieť sa cez kritickejšiu prizmu, nie je ani schopný na sebe a svojom vzťahu pracovať, a aj keď sa so všetkým v knihe nemusíme stotožniť, faktom zostáva, že čítanie takýchto kníh je prvým krokom k rozvoju vzťahu.

Psychológovia by väčšinu týchto rád považovali za racionálnu, občas zjednodušenú. Je len na nás, ako sa k nim postavíme. Nejde len o životné skúsenosti autora; pozitívna je jeho odbornosť i  odbornosť iných autorov, na ktorý ch v knihe odkazuje, a  tiež zábavnosť príhod zo života. Sú napísané s ľahkosťou a s dôležitým odkazom pre čítajúcich: žite šťastne, s pochopením pre toho druhého a odpúšťajte!