Recenzia
Daniel Hevier ml.
05.01.2016

95 nápadov, ako zlepšiť Bratislavu/95 ideas how to make Bratislava better

95 nápadov, ako zlepšiť Bratislavu

O stave nášho hlavného mesta sa popísali už celé desiatky pamfletov, kritických štúdií a  rozhorčených komentárov. Diskusia je však znakom zdravej spoločnosti, pretože bez nej nastáva monológ privilegovanej vrstvy. A práve projekt Mestské zásahy, za ktorým stoja architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský, má za cieľ prichádzať s konkrétnymi riešeniami okolo zástavby, prestavby a výstavby mestských lokalít. Od začiatku jeho existencie sa do neho postupne začlenilo až pätnásť miest. Publikácia 95 nápadov, ako zlepšiť Bratislavu/95 ideas how to make Bratislava better (OZ My sme mesto 2015) si všíma výlučne naše hlavné mesto. Projekt bol sprevádzaný veľkou mediálnou kampaňou, ktorá vyburcovala ľudí, aby začali sledovať tzv. občiansku spoločnosť. Hlavnou ideou obrazovej publikácie je pálčivá problematika neodvratnej premeny Bratislavy. Už v úvode sa spomína dôležitosť prenesenia nápadov zo skicárov do reality, preto sa autori podnecujúcimi slovami snažia zamedziť rezignácii, ktorá je u nás bežná. Zhustenejšie o tom rozpráva v príhovore spisovateľ a aktivista Michal Hvorecký, keď spomína neduhy a zakliatu atmosféru mátajúcu Bratislavu už dlhé roky. Je preto mimoriadne povzbudivé, že na túto výzvu zareagovalo viac ako sto tímov a jednotlivcov v rozličnom zložení architektov, aktivistov, ale aj obyčajných ľudí, v podobe nápadov sprevádzaných grafickým náčrtom a krátkym vysvetlením daného projektu. V mnohých prípadoch je možná realizácia iba naznačená a otázka financovania zostáva zatiaľ len v rovine špekulácie, ale nachádzajú sa tu aj detailne rozpracované štúdie. Niektoré myšlienky sa môžu javiť ako utopistické, ale predstavy rojkov boli vždy podstatné pre rozvoj svetových metropol. Ako by asi vyzerala Eiffelova veža či Sydney Opera House bez riskovania architektov – vizionárov? Podstatnejší fakt než len samotné fantazírovanie je upozornenie na negatívne javy v našom hlavnom meste, ako je napríklad reklamný smog na Obchodnej ulici, nedostatok signalizačného osvetlenia či prítomnosť arogantných taxi služieb. Práve tieto maličkosti ovplyvňujú kolorit mesta, na čo citlivo reagujú predovšetkým zahraniční turisti. Verejný priestor by mal mať svoj štandard, za ktorý platíme dane. Bratislava má svoje problémy a trvalé straty, ale s kúskom ochoty sa dá revitalizovať. Samotní autori tohto záslužného projektu vyzývajú na prerod od malých činov k veľkým skutkom. Veď predsa najhoršie zvolená cesta je pasivita.