Recenzia
Marek Zákopčan
19.12.2016

ARISTOTELES A DANTE SPOZNÁVAJÚ SVET… - Benjamin Alire Sáenz

súťaž Preklad Martin Petrovický
Vydavateľstvo Slovart 2016
Od knihy Aristoteles
a Dante spoznáva-
jú svet a tajomstvá
vesmíru som mal veľ-
ké očakávania. Sčas-
ti preto, lebo som už
pomerne rozmaznaný
skvelým výberom za-
hraničných titulov, kto-
ré nám Vydavateľstvo
Slovart ponúka v slo-
venskom preklade, a zároveň vďaka pozitívnym
ohlasom na ňu. Hlavná postava Aristotela sa mi
však spočiatku veľmi nepozdávala, bol svojský
a ťažko pochopiteľný, no postupne si ma získaval
čoraz viac a v závere mi bol dokonca sympatic-
kejší ako Dante. Príbeh sa síce navonok tvári ako
objavovanie sveta a vesmíru, no v skutočnosti sa
zameriava na pomerne malý okruh a pohráva
sa s myšlienkou, že najdôležitejšie je spoznať
samého seba. Je to síce trochu otrepaná fráza,
ale Benjamin Alire Sáenz ju obalil do citlivého
a úprimného štýlu.
 Dospievajúci Aristoteles, prezývaný Ari, vníma
svet svojou vlastnou optikou – nerozumie rodi-
čom, nemá kamarátov a neverí, že nájde v živote
jasný cieľ. Má pred sebou leto, ktoré však zmení
všetko, čo dovtedy poznal. Zoznámi sa s Dantem,
pričom ten má nielen rovnako nezvyčajné meno,
ale tiež ho naučí plávať a otvorí mu dvere do svoj-
ho domova. Zatiaľ čo Ariho otec sa ako bývalý
vojak z Vietnamu uzatvára do seba, Danteho otec
Sam je stelesnením vrúcnosti a pochopenia. Roz-
diely sú aj medzi chlapcami – Dante je omnoho
citlivejší, premýšľavejší a extrovertnejší. Ariho
vnútro sa vďaka nemu pomaly zbavuje osame-
losti, a keď Dantemu zachráni pri nehode život,
stanú sa z nich skutoční priatelia. Lenže leto sa
skončí a Danteho otec dostane na ďalší školský
rok prácu mimo mesta. Kontakty sa síce obmedzia
len na sporadické listy, ale na niekdajší vzťah sa
zabúda ťažko. Ari sa viac zblíži so spolužiačkami,
Dante sa otvorene priznáva, že by sa radšej bozká-
val s chlapcami. Odlúčenie urobí svoje a napokon
si obaja kladú otázku, či sa ich priateľstvo vôbec
niekedy vráti tam, kde bolo. Napokon sa všetko
ukáže ako omnoho zložitejšia záležitosť…
 Dej knihy je zasadený do konca 80. rokov minu-
lého storočia. Pre mňa bola celkom oslobodzujúca
absencia internetu, mobilov či sociálnych sietí.
Postavy sa museli vyrovnať so vzdialenosťou len
prostredníctvom domácich telefónov a klasickej
pošty. Ich odlúčenie tak bolo omnoho reálnejšie
a ťažšie preklenuteľné. Sáenz zvládol spoznávanie
samého seba očami tínedžera naozaj bravúrne.
Aristotela trápia bežné problémy chlapcov v jeho
veku, no okrem toho sa ako hlavný hrdina musí
popasovať aj s čímsi navyše – bratovým dlhoroč-
ným pobytom vo väzení, otcovou uzavretosťou či
zistením, po kom naozaj túži jeho srdce. Román
si vás získa postupne, stránkou za stránkou,
a uvedomíte si pritom, že svet je skutočne malé
miesto. A že niekedy bohato stačí, aby sme v ňom
mali po boku tých správnych ľudí.