Recenzia
Lívia Brtáňová
03.09.2013

Bastardi v politike - Leopold Moravčík

Perfekt 2013

V  modernej politicko-biografickej encyklopédii spísal Leopold Moravčík „príbehy o tých, ktorí zneužili moc“ – ako znie podtitul knihy Bastardi v politike. Na 247 stranách spracoval profily 12 politikov aktívnych na
svetovej politickej scéne po druhej svetovej vojne. Studená vojna, ktorá v tom období polarizovala svet na vyspelý Západ a sovietsky blok, nebola charakteristická priamym krviprelievaním, ale výraznými politickými osobnosťami. Obdobiu príznačná bola tzv. politická transmutácia, keď každá zo strán dúfa, že na opačnej má svojho spojenca. Opisovanú situáciu dokonalo vystihuje výrok venovaný politikom hrajúcim na všetky strany: „Isteže je to bastard, ale je to náš bastard.“ Týmto vyjadrením počastoval americký prezident Harry Truman nikaragujského diktátora Somozu. Somoza sa preslávil najmä výrokom: „Vy ste vyhrali voľby, ale ja som vyhral zratúvanie hlasov,“ z čoho vyplýval aj stav krajiny charakteristický manipuláciou volebných výsledkov a vraždením politických konkurentov. Ďalším príkladom nešťastnej politickej transmutácie je iránsky cisár Muhammad Rezá Pahlaví: zavrhol islamskú tradíciu a podporovaný spojenectvom s USA sa snažil poeurópštiť Irán. Odporujúcich moslimov tvrdo trestal, čo koncom 80. rokov 20. storočia viedlo k politickému prevratu v krajine. Práve v tom období v Kambodži prebiehali tri desaťročia trvajúce boje. Genocídy vedené Pol Potom. Taktiež bol podporovaný USA, ktoré dosádzali svojich ľudí a počas leteckých náletov vraždili civilistov. Milióny civilistov. Aj ďalší diktátori vykazovali obdobnú tyraniu: prenasledovanie a likvidovanie opozície, masové popravy, podporovanie terorizmu, obohacovanie sa… Svojským odborníkom v otázke tyranského vedenia krajiny bol čílsky diktátor Augusto Pinochet, ktorý povedal: „Niekedy treba demokraciu vykúpať v krvi.“ Niektorí tyrani preukázali aj špecifické črty chorej politickej praxe, napríklad prezident (neskôr cisár) Stredoafrickej republiky Bokassa bol podozrievaný z kanibalizmu a samozvolený vládca Panamy Manuel Noriega pašoval narkotiká. V závere publikácie sme oboznámení s odsúdeniahodnými skutkami diktátorov vládnucich v nedávnej minulosti.

Bastardi v politike
je encyklopedická publikácia mapujúca stav sveta, v ktorom mocenské záujmy sú prioritnejšie než právo, spravodlivosť a morálka.