Recenzia
Branislav Breza
20.04.2015

Biele deti na úteku – Ladislav Hrubý

Matica slovenská 2014

Knihu Ladislava Hrubého Biele deti na  úteku uviedli v  januári do života perím. Námet na ňu zbieral autor na potulkách po svete počas stretnutí s ľuďmi a ich osudmi. Literárny kritik A lexander Halvoník autora označil za „jedného z najtalentovanejších kysuckých spisovateľov“. Tak isto téma „mladí ľudia bez budúcnosti“ vo mne vyvolala záujem a  moje očakávania boli pomerne vysoké. Či sa naplnili, napovedia nasledujúce riadky...

Dej novely sa  odohráva na  kysuckých kopaniciach a  čiastočne v  Žiline. Príbeh má dve časové roviny spojené s postavami Viktora, tridsaťročného vodcu žilinskej partie, a Marcela, nedávno vyučeného drevára. Viktor so svojimi kumpánmi pácha rôznu majetkovú trestnú činnosť.

Marcel, ktorého otec vyhodil z domu, prespáva v  opustených chatách. Ich cesty sa zhruba v druhej tretine knihy pretnú. Ostatní členovia Viktorovej partie, ako aj ďalšie postavy (napr. Marcelove sestry či jeho strýko a  stryná Brniakovci) nemajú v novele väčší priestor, pôsobia však autenticky. Autor slovami Marcela do deja často vstupuje svojimi úvahami o hľadaní zmyslu života a  ľudskosti, otázkami morálky, slobody a  zodpovednosti za svoje činy na  pozadí prebiehajúcej hospodárskej krízy a nezamestnanosti najmä mladých ľudí. Viktor sa  vracia v  spomienkach k  pobytom v  liečebniach a  autor v jeho postave opäť prezentuje svoje názory na postavenie človeka v spoločnosti. A  práve úvahy hlavných hrdinov pokladám za „kameň úrazu“. Autor chcel prostredníctvom nich prezentovať svoje názory na dnešnú spoločnosť, ale ich vyjadrovanie je príliš premúdrené. Ako-tak by sa  dalo uveriť Viktorovi, ktorý má tridsiatku za sebou a  vyštudovanú vysokú školu. Marcelove úvahy sú však už evidentne názory človeka, ktorý má vyššie vzdelanie i vyšší vek ako on: dnešní mladí ľudia takto nerozprávajú.

Dej je síce predvídateľný, no napriek tomu som sa pristihol pri tom, ako držím Marcelovi palce, nech všetko zvládne. Jeho úvahy sú moralizátorské, ale v jadre pôsobí ako  dobrý človek. Napriek nedostatkom i značnej miere pátosu hodnotím dielo kladne.