Recenzia
Ľubomír Jaško
18.12.2015

Blažené časy, krehký svet - Robert Menasse

Preklad Ladislav Šimon
Kalligram 2015

„Podáva obraz sveta a robí to nekompromisne.“


V románe uznávaného rakúskeho prozaika je zrejmé, s kým má čitateľ do činenia. Napísať románový príbeh dokáže veľa autorov, ale podať prepracovaný obraz sveta zo 70. a 80. rokov minulého storočia, nabúrať stereotypy a  zároveň pohnúť myseľ k rozmýšľaniu, vedia iba majstri.

Robert Menasse vstúpil do rakúskej literatúry na prelome 80. a 90. rokov. Postupne sa stal mediálnou hviezdou, kráčajúc po stopách takých slávnych kolegov, akými sú Peter Handke, Thomas Bernhard či Elfriede Jelineková. Okrem románov sa v  údernej esejistike vyjadruje k  súčasnému stavu svojej vlasti. S  veľkým zanietením búra národné mýty (tými disponuje každý národ), uvažuje nad Rakúskom v menej slávnych obdobiach histórie a provokuje otázkami o  jeho mieste v  dnešnej Európe.

Menasse po štúdiu filozofie a politológie na univerzitách v Rakúsku a Taliansku pôsobil v  Ústave literárnej teórie v  brazílskom São Paule. Tým sa autor stáva predlohou pre hlavnú postavu románu Blažené časy, krehký svet.

Leo Singer vyrastal v  Brazílii ako dieťa židovských emigrantov z Nemecka. Študuje vo Viedni a  všetku energiu venuje prípravám dizertačnej práce o Hegelovej filozofii. Ako skutočný intelektuál je rozorvaný – raz euforicky naladený na zmenu sveta, inokedy ponorený v  pasivite. Bojuje s  dominantnou matkou a  vlastnou neschopnosťou žiť v reálnom svete, ktorý je väzením pre duše, ako je tá jeho.

Leo stretáva Judith Katzovú. Vybuchne v  ňom túžba, verí v  spriaznenosť s  ňou a  chce jej bezvýhradne patriť. Po otcovej smrti je vyslaný do Brazílie, aby sa tam pokúsil speňažiť zdedené pozemky, a tak zaistiť svoju materiálnu existenciu. Jeho život sa odohráva na trase medzi vplyvným strýkom, Judith (tiež sa vrátila do Brazílie) a pracovným stolom – na ňom sa má zrodiť výklad Hegela, ktorý prevráti svet.

Príbeh nespokojného intelektuála sa prelína s koncom „krehkého sveta“. Vo chvíli jeho nádejného vstupu na akademickú pôdu vypuknú študentské nepokoje roku 1968. Krajinu ovládne vojenská diktatúra. V plynutí času a v strate včerajších snov je ťažké nájsť logiku.

Menasse nepíše o jednoduchých veciach. Podáva obraz sveta a  robí to nekompromisne. Niet tých, ktorí by sa v ňom dokázali úplne vyznať. Blažené časy sa už nevrátia. Napriek všetkým pokusom nájsť v histórii logiku, úlohou pre človeka je (bolo a  bude) obhájiť nádej a  nezabiť sám seba falošnými pokusmi o svetovú revolúciu.

„Roztvorila sa trhlina medzi človekom a ľuďmi, medzi človekom a svetom. Indivíduum sa pokúša nájsť aspoň umelý zmysel v šírave nezmyselnosti.“ A potom je tu ešte ten nekončiaci boj s  obyčajnosťou, povinnosťami, ktoré „zabíjajú život“.

Menasse je náročnou literárnou výzvou pre tých, ktorí sa nechcú ráno zobúdzať so sladkým zabudnutím toho, čo večer čítali.