Recenzia
Eva Bubnášová
19.09.2013

Bojová pieseň tigrej matky - Amy Chua

Preklad Zuzana DemjánováPremedia Group 2013

Žiadne hranie sa s kamarátkami, žiadne škol­ské divadlo, žiadny televízor ani počítačové hry. Na prvom mieste škola, hudobný nástroj a poslušnosť. A keď tá chýba, nastupuje trest. Napríklad v podobe hladu. Približne takto možno zhrnúť výchovu americkej autorky čínskeho pôvodu Amy Chua. Niežeby to zna­menalo, že svoje dve dcéry nemiluje. Skôr naopak. V mene lásky ich chce pripraviť na budúcnosť a dať im zakúsiť na vlastnej koži, že keď sa budú dostatočne snažiť, dokážu čokoľvek. Ale kým žijú pod jej stre­chou…

Čítať Bojovú pieseň tigrej matky znamená nevyhnutne zaujať postoj k označeniu „naj­kontroverznejšia kniha roku 2011“. Nie všetky spisovateľkine metódy sú totiž akceptova­teľné. Najmä nie v spoločnosti, ktorá kladie dôraz na slobodu dieťaťa a jeho práva. Hoci isté pasáže čitateľom (alebo skôr čitateľkám) zdvihnú adrenalín, skúste si úprimne odpo­vedať: Neľutovali ste niekedy, že vás rodičia viac nenútili chodiť do ZUŠ­ky? Že na vás ne­pritlačili s angličtinou či spoločenskými tan­cami? Netvrdím, že dieťa má mať o program postarané každú minútu svojho života. Asi sa však nehovorí nadarmo, že čo sa v mladosti naučíme, v starobe akoby sme našli. Samo­zrejme, ak je rodičovský nátlak primeraný.

Napriek všetkému nežije Amy Chua v izo­lovanom svete vlastnej domácnosti. Uvedomuje si, že svojou výchovou vybočuje z radu, a skôr či neskôr si musí odpovedať na otázku, či to všetko naozaj robí kvôli dcéram alebo – kvôli sebe. Zatiaľ čo jej manžel Jed pôsobí pomerne pasívne, minimálne o jednej z dcér to povedať nemožno. Hranica znesiteľnosti matkiných metód sa totiž posúva úmerne s túžbou robiť v živote aj niečo iné. Podarí sa však mladej rebelke dohodnúť s neústupnou mamou? Nechajte sa prekvapiť…

Slovenský preklad Bojovej piesne tigrej matky vychádza dva roky po uverejnení originálu. Dalo by sa teda predpokladať, že snaha vydať ho čo najrýchlejšie nezo­hrávala kľúčovú úlohu. Napriek tomu by textu pomohla dôslednejšia redakcia, ktorá by odstránila prejavy vplyvu anglického originálu – a tých je v knihe hojne. Aj bez porovnania s pôvodným textom je zrejmé nadbytočné používanie privlastňovacích zá­men a krstných mien, preberanie anglických syntaktických štruktúr a väzieb či doslov­nosť – najvýraznejšia v inštrukciách, ktoré autorka dáva dcére Lulu k hre na husliach. Opäť sa potvrdzuje, že redakcia je rovnako dôležitá ako preklad.