Buddha. Príbeh osvietenia - Deepak Chopra

Deepak Chopra: Buddha. Príbeh osvietenia

Bratislava, Ikar 2008. Preklad Jana Gajdošová.

  Trochu ma zarazil preklep hneď v prvej vete Predslovu autora a dosť rozpačito pôsobili aj úvodné desiatky strán prekladu alebo niektoré ďalšie chyby (napr. slovo ctnosť), ale postupne spoza textu začal vystupovať jeden z najkrajších príbehov ľudstva, takže nedostatky strácali dôležitosť. Autor-buddhista prerozprával príbeh osvietenia princa Siddhárthu, ktorý prijal mníšske meno Gautama a nakoniec sa stal Buddhom – prebudeným (dosiahol nirvánu). Prerozprával ho podľa tradícií s využitím nových vedeckých výsledkov. Aristokrat Siddhártha žil v 6. storočí pred Kristom v severnej Indii. Žil v prepychu strážený svojím despotickým otcom pred všetkými negatívnymi stránkami života. Kľúčové bolo jeho stretnutie s utrpením (dukkha) – nečudo, že práve utrpenie (staroba, choroba, smrť) inšpirovalo jeho hľadanie a nachádza sa hneď vo východiskovej formulácii štyroch vznešených právd: Život je utrpením. Siddhártha sa rozhodol pre osud sanjásina, toho, ktorý sa vzdal sveta. Krutú cestu jeho askézy a zdolávania pokušení podáva Chopra v druhej časti – ide najmä o to, aby sa človek zbavil túžob, lipnutia a uvedomoval si ilúziu bytia okolo seba. V tretej sa stáva Buddhom a pasáže o osvietení, o dokonalosti a dobrote, o pochopení pravej skutočnosti, autor rozpráva s veľkou sugesciou a sú vlastne vrcholom diela. V čitateľovi zrejme budú dlhšie rezonovať, takisto autor súbežne zoznamuje so základnými pojmami buddhistického učenia a Buddhovou múdrosťou.

  Treba priznať, že účelom knihy nebolo sprostredkovanie širokej buddhistickej náuky, ale jej popularizácia cez životný príbeh princa Siddhárthu. Ide o klasický západný spôsob osvojovania si učenia či náboženstva cez ústrednú osobu, v srdci budhistického učenia pritom spočíva pravý opak: teda odvrátenie sa od ja (átman), akéhokoľvek ja, aj toho Buddhovho. Dokonca sa vraví, že ak stretnete Buddhu, zabite ho, aby vám nezavadzal v objavení toho vlastného, lebo buddhovstvo vlastní každý z nás. Túto nádej objavenia buddhovstva svojou knihou zdôrazňuje Deepak Chopra, šíriteľ východnej filozofie v západnom svete. A darí sa mu, ak posudzujeme úspech ekonomickými kritériami, povedzme, počtom predaných výtlačkov – o počte objavených buddhov u čitateľov, ktorí sa príbehom osvietenia nechali inšpirovať, sa štatistiky nevedú. Každopádne sa predpokladá aspoň budovanie elementárnej úcty k ľuďom a vytváranie tolerancie medzi náboženstvami...

Radoslav Matejov