Človek na cestách zeme – Ján Chryzostom Korec

Ján Chryzostom Korec:

Človek na cestách zeme

Bratislava, Lúč 2009

Knihy kardinála Korca sú známe nielen kresťansky založeným čitateľom. Autor si získal širšiu verejnosť najmä vierohodnosťou svojich výpovedí, keďže nestoja na hlinených nohách, ale nesie ich ťažká životná skúsenosť. Práve okamihy nešťastia a trápenia testujú oddanosť Bohu a ak biskup Ján Chryzostom Korec prekonáva v 60. a 70. rokoch neoprávnené väzenie, neskôr zákaz duchovnej služby a pracuje ako robotník, potom obstál v skúškach. Jeho texty nielen týmito, ale aj ďalšími peripetiami získali neviditeľnú, no rozoznateľnú duchovnú stopu – nepopierateľnú stopu pravdivého svedectva. Rozpätie medzi kázanou vodou a pitým vínom sa tu jednoducho znulovalo, svedectvo je totiž pohyb z vody cez víno až do krvi, a v nej už niet miesta pre prázdnu reč a pokrytectvo. A toto je zas jeden z dôvodov, prečo Korec v súbore duchovných úvah, esejistických homílií knihy Človek na cestách zeme pôsobí tak odvážne a pritom vyrovnane. Sústredí sa na podstatné otázky a podstatné odpovede, púšťa sa do polemík s ľudskou kultúrou a pseudokultúrou, s vedou, rozumom, slobodou, médiami, no nie preto, aby tým prevetral svoju intelektuálnu a duchovnú výbavu a aby stúpol v povedomí; robí to úplne prirodzene z kňazského poslania, čo neznamená nič iné, len byť prstom, ktorý ukazuje na Boha. Korec si prosto z vlastnej pozície môže dovoliť povedať zásadnú vec, upozorniť na morálku, kritizovať duchovnú ignoranciu, môže, a aj to robí, no rovnako zásadne dokáže povzbudiť, vyzdvihnúť nádej a ponúknuť východisko. Čitateľ dostáva v knihe Človek na cestách zeme komplexnú a vzácnu výpoveď – dostať ju môže aj čitateľ Knižnej revue, ak pošle kupón Lúč do 4. januára.

Radoslav Matejov